Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa en bok

Skapad 2016-09-29 23:15 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Du ska få läsa, fundera över och skriva en egen fabel som du ska läsa upp.
Grundskola 6 Modersmål
Under terminen kommer vi att läsa och analysera en bok. Du ska få läsa, fundera över händelser och skriva egna tankar kring boken.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Veta vad en fabel
 • Skriva en tankekarta

 • Skriftligt författa en egen fabel med hjälp av en tankekarta

 • Hitta och förstå fabelns budskap

Undervisning

Vi kommer att

 • Läsa  fabler

 • Öva att skriva tankekartor

 • Skriva en fabel och göra en illustration

 • Resonera om budskapet och sensmoralen i en fabel

Kunskapskrav som kommer att bedömas

 

 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till
 • sammanhanget visar eleven grundläggande förståelse.
 • Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift medviss språklig variation och insla av ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: