👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan i industrin 1

Skapad 2016-09-30 07:36 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Människan i industrin
Människan i industrin läsår 17/18 Kursen behandlar människans villkor i industrin/arbetslivet och industrins villkor i samhället. Ingressbilden visar en gammal maskin för tillverkning av s k "spelk", benämning på spånorna på spåntak i del av landet. Vi ser ett vattenhjul, en vevanordning som flyttar en del av en träklabbe i en fram- och återgående rörelse och ett metallblad som spjälkar av träspånor med några mm tjocklek.

Innehåll

i ska 

Inledning:

 

Människan i industrin behandlar industrins villkor och individens roll, ansvar och betydelse, i sitt företag och i sin arbetsgrupp samt för företagets produktion.

 

Kursen Människan i industrin 1 behandlar

 • arbetsmiljö och säkerhet
 • några lagar kring frågor på arbetsplats och i arbete som .arbetsmiljölagen .lagen om anställningsskydd, LAS .medbestämmandelagen, MBL .arbetstidslagen .diskrimineringslagen .föräldraledighetslagen .semesterlagen .studieledighetslagen .några fler.
 • Frågor som .sjukskrivning .ledighet .yttrandefrihet.
 • Lite företagsekonomi, t ex om .företagsformer .villkor i fråga om marknad, ekonomi, personal .produktion och samhälle i samverkan, miljöpåverkan, råvaror, energi, lokalt beroende av företaget .yrkesroll och industri, föränderlighet i tid, konkurrens, utveckling av råvara och på produktionsmetoder.
 • .faktorer kring individers samverkan i arbetsgrupper, konflikthantering, ledarskapets betydelse för effektivt arbetsklimat. Lite om hur man får arbetsgruppens medlemmar att arbeta tillsammans smidigt, effektivt och att ”dra åt samma håll”.

 

Ung så hade jag tänkt mig.

 /

 

 

Lite vecka för vecka:

V39, fredag em: Ta med dator till lektionen!
Vi ska
. läsa till s23 i boken, göra klar tillhörande arbetsuppgifter. Att arbeta med: Uppgift sid 22-23.
. Gå in på

http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm

och arbeta med en kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete.
.Det nämndes precis i början av vår kurs att Sveriges utveckling i hög grad hängde samman med ny handel. Om vi hinner ska vi se på film gemensamt, Sveriges historia: Ostindiska kompaniet.

 

V40, mån 3/10: Ta med dator.

Vi ska arbeta med
.läroboken s24-25 om Synförhållanden på arbetsplatsen., text och arbetsbladet "Syn mm", uppgift nedan.
.fortsätt arbeta med kursen
http://arbetsmiljoverket.learnways.com/courses/course71/template.htm

Några målsättningar med denna del av kursen:

Du ska bygga upp medvetenhet om arbetsmiljöfrågor, skaffa kunskap om hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor samt ha med en kunskap om hur man kan lära mer.

fre 7/10: Ta med dator.

 • Vi ska prata om ljusmätning och ljus, på arbetsplatsen.
 • Fortsätt med kursen på länk från i måndags.
 • Sista halvtimmen tittar vi på film.

 

 V41, mån 10/10: Ta med dator.Vi ska fortsätta med nästa avsnitt i boken, Inomhusklimat och Buller.

 Veckans avsnitt i faktaboken handlar om klimat inomhus (s 26-27) samt buller (s30-31). Läsa, fundera och besvara frågor.
 Vi ska fortsätta med Systematiskt ArbetsMiljöarbete, SAM, kursen från förra veckan och annat material från Arbetsmiljöverket, av.se.

På fredag,14/10, använder vi en del av lektionen till att se på en video om Sveriges Historia, Folkets århundrade. 1800-tal.
Före det ska vi gå igenom avsnittet om hygien och arbetsmiljö, sid 30-31 eller, i någon bokupplaga, sig 36-37.

Veckans arbetsblad som uppgift nedan, handlar om hygien och arbetsmiljö, "Hygien".

 

V42, mån 17/10 studiedag, eleverna lektionsfria.
*
Fredag 21/10: Eget arbete, fritt vald plats.
Blad  om vibrationer delas ut före lektion tillsammans med instruktioner och frågeblad.

 •  Läs bladen, gör uppgifterna på frågebladet, skriv namn och lämna vid nästa lektionstillfälle.
  Bladen delades ut före lektionen v42, frågebladet finns även som uppgift "Vibr" nedan.


 V43. Mån 24/10:Ta med dator.

Vi ska idag gå igenom bladen med egen uppgift; den klassen arbetade med i fredags.
Därefter fortsättning med avsnittet om Organisatorisk och social arbetsmiljö samt avsnittet om Mobbing. Vi arbetar med sidor 28-30 (s 30-31 i några bokupplagor) samt www.av.se föreskrift AFS 2015:4. Arbetsbladet för denna vecka finns som uppgift nedan, heter "Org o soc arb mljo"

Vi arbetar ganska mycket med regler och talar, principer och begrepp. Dessa ändras och utvecklas fortlöpande. Det är viktigt att kunna hitta en metod att arbeta med arbetsmiljöfrågor, som t ex att gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida då det är där regelsystemen utvecklas.

 

Sista 10 min ska vi se på kortfilm om Ledarskap och självkänsla. (

https://www.youtube.com/watch?v=IwDHui8tvV4)


Senare i kursen ska vi se på frågor kring individens roll och ansvar, konflikthantering och ledarskap; om hur medlemmarna i en grupp samverkar.

Vi ska försöka att redan nu plantera lite begrepp från det området.

 

Fre 28/10: Fortsättning på måndagens arbete om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

 • Kort film "Mobbing genom sociala medier", några minuter.
  https://www.youtube.com/watch?v=qft3Qc3yyqs
 • 9 min om "Ledarskap och självkänsla", filmen vi skulle ha sett i måndags om ljudet fungerat. 
 •  Arbete med arbetsbladet från förra veckan samt med tidigare avsnitt som ej är klara.
 • Om vi hinner:
  Film en stund om: Sveriges historia, Folkets århundrade.
  Antagligen får vi spara delen av det avsnittet till senare.

 

V44. Höstlov

V45. Mån 7/11. Ta med datorerna!
Att arbeta med: Uppgiften "Belastningsergonomi".

Veckans avsnitt om arbetsmiljö handlar om Belastningsergonomi.

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

 Vi möter också ergonomi, ergonomins begrepp i ämnen som Idrott och hälsa.

 Fre 11/11: Vi fortsätter att arbeta med Belastningsergonomi samt kompletterar vad som återstår att göra i tidigare veckors uppgifter. 
 Under sista halvtimmen tittar vi på film: Preliminärt "Sveriges historia, Folkets århundrade".

 

 

 V46. Mån 14/11. Ta med datorer.

Vi gör så att vi arbetar med avsnittet "Belastningsergonomi".
Uppgiften finns nedan, innehåller vad du ska arbeta med. När är du jobbat igenom frågorna tittar du på filmen "Sveriges historia, Välfärdens tid" på YouTube.

Fre 18/11 görs lektionen som enskilt arbete. Lärarna är på utbildning.
Fortsätt att arbeta med veckans avsnitt. När du är klar med det scrollar du uppåt till tidigare uppgifter, t ex v43 om inte den är klar. Arbeta med den uppgiften, besvara frågorna.

 

V47. Mån 21/11. Lektionstiden måndagar är fr denna vecka 9.45-10.35.Vi ska titta på elektriska och magnetiska fält, s36-38 i några böcker, ev s 40-41.
Ta med datorerna.
Fre 25/11 använder vi till restuppgifter. Jobba med avsnitt som återstår från tidigare.

 

 V48. Mån 28/11.
Strålning är ett område som är viktigt.
Rent allmänt ska man vara försiktig med all strålning!

 

Arbeta med lärobokens avsnitt Strålning, s 42-43 eller 38-39. Uppgiften med frågebladet heter Strålning.
Del av måndagslektionen blir lärarlös.

 

Fredag 2/12:  Vi fortsätter med vår uppgift och jobbar ikapp med tidigare veckors uppgifter.  Om det blir tid tittar vi på film.

 

 V49. Mån 5/12.

Vi ska börja med att se på en liten snutt kring arbete, konkurrens, industri, försäljning, export...: http://cdn3.utbudet.com/storage/ma/277c489ec3a94fe08e6d2a90e9e00b41/8adf9896c1584ab694a8f1b30964fdcf/mp4/9AB3074B07C1F461D939E5ACA97E6968D0D95A19/En%20helt%20vanlig%20dag%20i%20Sverige%20-%20Probleml%c3%b6sarna.mp4


Ämnet denna vecka heter Farliga ämnen och vi talar då om kemikalier av olika slag. Avsnittet i faktaboken heter "Lär dig hantera farliga ämnen" och finns på sid 44-47 i någon upplaga och 48-51 i någon.
Vi ska lära igenom sidorna och göra oss medvetna om ämnen, kemiska ämnen som kan vara, är farliga och göra oss medvetna om faror. Vi ska titta på klassificeringar, efter farlighetsgrad, märkning.
Arbetsuppgiften denna vecka heter "Farliga ämnen, kemikalier". Det framgår av frågebladet att märkningar och symboler i boken ändrats. Vi ska vara medvetna om att både regler och hanteringssystem i hög grad är föremål för utveckling, förnyas fortlöpande; på samma sätt som Arbetsmiljölagen t ex vi tidigare tittat på.

Fre 9/12. Fortsätter med Farliga ämnen. Hinner vi ska vi tagga ner fredagseftermiddagen med lite film, fortsätta på filmen från förra veckan.

 

 V50. Mån 12/12.
Det lackar mot jul. Det passar bra att vi tittar på frågor kring Brandrisker, s 42-43 eller 46-47.
Ca 100 människor omkommer varje år i brandolyckor, de flesta vid bostäder. Brandrisker ska tas på allvar.
Veckans uppgift heter Brandrisker.

 

Mot vårterminen:

Vi ska inte använda hela läsåret, hela kursomfattningen till arbetsmiljöfrågor. Vi ska ägna lite tid åt el och elsäkerhet. Risker. Saker att tänka på. Vad vi får och inte får göra i elsystem, i installationer. Elsäkerhet här ska få sammanfalla med momentet elsäkerhet i andra kurser, t ex elsäkerhet i kursen Underhåll - elteknik som är del av ämnet Driftsäkerhet och underhåll som läses, åtminstone, av dem som väljer inriktning Underhållsteknik.
Framåt vårkanten är det tänkt att In1 ska gå igenom del av en handledarutbildning där man möter och får tänka ikring saker på en arbetsplats, möten med egna handledare, att vara ny på en arbetsplats. På sikt kommer man att ha kompetens att själv handleda praktikanter och lärlingar på en framtida arbetsplats. I det lite kortare perspektivet tror vi att det kan vara av värde för sin egen roll som APL-elev eller Lärling, att tänka på lite saker inför sin egen roll som elev på en arbetsplats.
Kursen ligger till stor del på nätet.

Det är ett antal områden i denna kurs vi ska beröra och arbeta oss igenom. Dessa områden finns under "Centralt innehåll" i kursplanen.

Jag hoppas också att vi ska få möjlighet att göra några fler studiebesök. KP här i Borlänge, LEAX i Falun samt Falu Koppargruva har nämnts.

 

V2. Elektricitet, elsäkerhet.
Veckans avsnitt heter Utan el stannar Sverige och är en presentation av el landets eldistribution samt något om elfara. Läroboken s 54-58 i någon bokupplaga, 55-58 i någon annan.
Ons 11/2: Vi går igenom material tillsammans och läser sedan avsnittet i boken, arbetar med frågor. När man är klar kan man fortsätta att arbeta med avsnitt där man har delar kvar att göra. Uppgiften heter också Utan el stannar Sverige.

 

V3. Vi fortsätter med el och elsäkerhet.
Veckans uppgift heter "Hur skyddar vi oss mot elström?"
Onsdagslektionen går vi igenom lite om elsystem, sätt att skydda från att koma i kontakt med spänning och personskydd om vi ändå skulle komma i kontakt med spänning.
Fredag läser vi i första hand med sidorna i faktaboken och arbetar med frågor. Blir det tid över bör den användas till att arbeta undan rester i äldre avsnitt.
Ev tittar vi på film sista delen av fredagspasset.


V4. Nu ska vi gå igenom avsnittet om vad vi ska göra om elolycka inträffar. Vi kommer att återvända till avsnittet och klassen kommer under utbildningen att få en kurs i hjärt-lungräddning.
Sid 62-64 i en läroboksupplaga. Avsnittet heter "Vad du ska göra vid en elolycka" och frågebladet till veckans uppgift heter "Vad ska du göra vid elolycka".
Många har delar av äldre avsnitt kvar. Det bör vara bra att jobba undan dem.

 

V5. Veckans uppgift heter "Elsäkerhet kortkurs". Vi har tittat en hel del på elsäkerhet, egentligen. Här ska vi se lite mer på vilka arbeten man får och inte får göra som icke elektriker. Vi ska också göra en praktisk övninvig.
Tid som ev. blir över använder vi till att jobba vidare med de av tidigare veckors uppgifter som ev. inte är klara.

 

V6. Onsdag 8/2 gör vi ett studiebesök. Detaljerna har jag lagt i en uppgift nedan, "Studiebesök 02_08".
På fredag fortsätter vi med den praktiska övningen från förra veckan samt med frågor, tidigare veckors uppgifter. Vi jobbar i Uh-verkstaden, bortre klassrum.

 

 V7. Denna vecka ska vi använda onsdagslektionen till att påbörja en mindre utbildning i APL-handledning, en utbildning för APL-handledare egentligen. Vi lärare har under hösten gått hela utbildningen. Idén kom upp, att låta eleverna gå del av kursen. Målet är att man som elev ska
.få en egen känsla för hur det är/kan vara att gå ut på APL, som det heter. Vi vill ge eleven möjlighet att vara förberedda inför APL där första APL-period infallet hy i åk2.
.på sikt förberedas inför rollen att vara APL-handledare. Man kommer med stor sannolikhet att i sitt yrke möta nya elever, unga blivande arbetskamrater. Handledning är en syssla som är utvecklande och rolig, inte minst för den som handleder.
Kursen är nätbaserad och vi ska gemensamt se på några program.
Vi jobbar i vanliga salen, sal 125.

Fredag jobbar vi i salen i Underhållsverkstaden. Vi gör klar den praktiska uppgiften samt jobbar med uppgifter; Unikum eller uppgifter på lösblad för dem som saknar koppling mot Unikum. Ta med datorer och böcker!

 

V8. Onsdag 22:a ser vi på andra modulen i kursen om APL-handledande. Jag hoppas att Magnus har möjlighet att vara med. Får vi tid över ska vi titta på material inom det system av lagar som brukar kallas "Arbetsrätt". Vi har tidigare jobbat med Arbetsmiljölagen som är en del i det. Lag om anställningsskydd, "LAS" är viktig, Diskrimineringslagen och några fler reglerar det man kallar "individuell" arbetsrätt. Vi ska orientera oss och utgå från Internet. Sal 125.
Fredag fortsätter vi med Arbetsrätt samt gör klar våra skarvsladdar. En "uppgift", Arbetsrätt är egentligen denna vecka bara ett infoblad ni bör läsa igenom. 5 som inte är klara. Bortre klassrummet i Underhållsvst.
 

 

V9. Sportlov.

 

 V10. Onsdag 8 mars. Vi ska se på tredje modulen om APL-handledande. Ev lite kvar på modul2. Magnus H blir med på lektionen.
Ev tid som blir över arbetar vi med uppgifter.
Fredag 10 mars. Lokal antagligen bortre klassrummet i Und-verkstaden. Besked senare om vi ska vara i H125.
Kort genomgång om begreppet Arbetsrätt. Uppgifter, det börjar bli tid att försöka jobba undan de uppgifter vi har kvar.

 

V11. Ons 15 mars. Fjärde modulen om APL-handledande. Jag hoppas Magnus H blir med på lektionen.

Fre 17 mars. Vanliga sal H125. Jag hoppas vi kan ägna lite tid åt faktorer som påverkar industri och yrkesroller ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv,
Lite om idéer och faktorer i historien som påverkat produktion och människors arbetsvillkor. Ev uppgift.

 

V12. Ons 22 mars ska vi se femte avsnittet i webbkursen om apl-handledning. Magnus med.
Den som varit frånvarande eller vill fördjupa sig har möjlighet att själv skaffa konto på aplhandledare.skolverket.se och gå igenom uppgifter. Det kostar inget och är öppet för alla.
Fredag jobbar vi med veckouppgifter eller gör fördjupning om uppgifterna är klara. Sista 20 min ser vi film om Hilda Ericsson. Den industrihistoria vi först möter är i hög grad en männens historia. Hilda var gift med Lars Magnus Ericsson. De arbetade tillsammans i en liten verkstad i Stockholm med att laga och bygga telefoner. Det var en verksamhet i slutet på 1800-talet som kom att växa snabbt.

 

V13. Onsdag 29/3. Vi fortsätter med veckouppgifterna.
Fredag 31/3 ska vi göra en mindre mätövning. Vi ska arbeta i grupper om tre eller fyra i varje. Blir det tid över tittar vi på en film om en annan av våra duktiga tjejer aktiv runt sekelskiftet 1900; Sofia Gumaelius.

 

V14. Vi ska fortsätta med veckouppgifterna.
Fredag em kort video i serien om kvinnor i industri/näringslivshistoria; Wilhelmina Skog.
Planen i ämnet Människan i industrin innehåller en punkt om "...individens roll och ansvar, samt konflikthanteringens och ledarskapets betydelse, för ett effektivt arbetsklimat."
Det kommer att finnas en uppgift nedan jag kallat "Grupp" som inte just nu kommer att innehålla frågeblad med där jag hoppas hinna lägga med material inom olika former av psykologi i arbetslivet.

 

V18: Fortsätta arbetet med veckouppgifter med målsättning att alla, så många som möjligt, ska bli klara med samtliga.
Fredag ev film i serien om kvinnor i näringslivshistoria.

Det är inplanerat studiebesök på Falu Koppargruva under maj. Mer info om dag, tid mm senare.

 

V20: Onsdag 17/5, Studiebesök Falu Gruva.
.Samling på Skolan 07.45, två minibussar.

.Program: Den s k Gruvturen 08.30.
Guidad tur i gruvan. Därefter besök Gruvmuseet. Ca 1,5 timmar.
Därefter vandring längs spår runt Stora Stöten, infotavlor och div, ca 1,7km.
Guide väntar på Gruvplanen vid en klocka kl 08.30.
Den som så önskar får ta sig till besöket på egen hand. Tiden då är fortfarande 08.30 vid gruvklockan.
Möjlighet förhoppningsvis att ta en fika, ta det lugnt, titta på olika saker i miljö med gammal teknik.

Tillbaka i Skolan till lunch, till ca 11.30.
Magnus och Jonas kommer att följa med.


Fredag 19:e jobbar vi med att bli klara med uppgifterna.
Jag (Per) är borta på fredag. Klassen kommer att ha någon uppgift med Magnus eller jobba själva. Fler detaljer senare.

 

V21: På onsdag, 24/5, är jag, (Per) upptagen med andra saker; tyvärr. Magnus är på tjänsteuppdrag.

De som har veckouppgifter kvar att göra får se det som sina uppgifter att jobba med, och lämna in någon eller några. Övriga får i uppdrag att ta en promenad eller göra en cykeltur på en timme eller lite mer.
Fredag är vi alla lediga.

 

V22: Onsdag 1/6. Ev är jag (Per) upptagen av andra uppgifter.

Fredag 2/6: Matten med Jan Gezelius på fm inställd. Vi kan påbörja vår lektion 11.50, vilket jag hörde att klassen önskat.

Lektion fredag 11.50-13.05. Vi avslutar vår kurs. Den som så önskar får ett kort betygssamtal. 
Glöm inte att ta med och återlämna de läroböcker ni ev haft hemma som lån.

 

 

 

Uppgifter

 • Klimatet inomhus

 • Farliga ämnen, kemikalier

 • Strålning

 • Hur skyddar vi oss mot elström?

 • Utan el stannar Sverige

 • Vad skall du göra vid elolycka?

 • Arbetsrätt

 • Elsäkerhet, kortkurs

 • Lite om belastning

 • Hygien

 • Uppgift sid 20_23

 • Syn mm

 • Vibr

 • Org o soc arb mljo

 • Elektriska o magn fält

 • Brandrisker

 • Studiebesök 02_08

 • Grupp