Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 ht 16, v 41-48

Skapad 2016-09-30 08:02 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi arbetar vidare i vår lärobok Der Sprung 2 och lär oss bland annat frågeord, vägbeskrivningar, att återberätta en historia samt att hålla en kort presentation.

Innehåll

Vi arbetar vidare i vår lärobok Der Sprung 2 och lär oss bland annat frågeord, vägbeskrivningar, att återberätta en historia samt att hålla en kort presentation. Detta testas skriftligt i ett prov vecka 47- se info nedan. Din muntliga förmåga övas kontinuerligt (hela tiden) men bedöms v 43 när du återberättar historien om Pluto samt i din presentation v 46 av en tysk stad.

 

PLANERING
Woche 41

Kapitel 5 Wer sind Sie?

Hausaufgabe bis Freitag: Fragewörter Seite 26 im Übungsbuch + Berufe Seite 28 im Übungsbuch.

 

Woche 42

Kapitel 6 In der Stadt

Hausaufgabe bis Freitag: Wörter Seite 33 im Textbuch. 

 

Woche 43

Kapitel 6 In der Stadt

Hausaufgabe bis Freitag: Dialoge Seite 34 im Textbuch: Entschuldigung, wo ist…? Obs! Folgende Sätze:

▪ Entschuldigung, wo ist....

▪ Sie gehen sie hier rechts and dann die zweite Straße links.

▪ Gehen Sie hier geradeaus. Nehmen sie die erste Straße rechts.

▪ Dann liegt die Post links.

▪ Liegt  das Kino weit von hier?

▪ Ist hier in der Nähe eine Bushaltestelle?

▪ Ja um die Ecke. 

 

 

Woche 45

Kapitel 7 Thomas und Pluto 

(Öva på att återberätta historien om Thomas och Pluto till bilderna i övningsboken s 38. Alla måste förbereda minst tre bilder. Om du vill kan du återberätta hela historien.)

Hausaufgabe bis Freitag: Übungsbuch Seite 38-39. Erzähl zu den Bildern.

 

Woche 46

Repetition Zeitausdrücke Seite 140-141 im Übungsbuch . Übe Seite 45-47 im Übungsbuch.

 

Hausaufgabe bis Freitag: Zeitausdrücke Seite 140 141 im Übungsbuch

 

Woche 47

Kapitel 8 Eine Reise durch Deutschland, Seite 46-49 im Textbuch.

Wähl drei Städte und mach ein Key-Note. Such ein Bild und schreib ungefähr drei Fakten zu jedem Bild. Sieh Beispiel unten.(Välj ut tre städer av de som presenteras i texten Eine Reise durch Deutschland s 46-49 i textboken. Gör en Key-Note och presentera bild + tre fakta på tyska om varje stad. Se exempel nedan.) 

Hausaufgabe bis Freitag: Key-Note fertig. Mündlich vorstellen. (Presentera din Key-note muntligt.)

Woche 48 : TEST

 • Frågeord s 26 i övningsboken + yrken s 28 i övningsboken
 • Platser i staden s 32 + 33 i textboken
 • Vägbeskrivningsfraser s 34 i textboken
  • - Entschuldigung, wo ist....
   - Sie gehen sie hier rechts and dann die zweite Straße links.
   - Gehen Sie hier geradeaus. Nehmen sie die erste Straße rechts.
   - Dann liegt die Post links.
   - Liegt  das Kino weit von hier?
   - Ist hier in der Nähe eine Bushaltestelle?
   - Ja um die Ecke.
 • Tidsuttryck s 140-141 i övningsboken
 • Fakta om dina tre valda städer- kunna återge på svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: