Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2016-09-30 08:18 i St Mellby skola Alingsås
Ett arbetsområde om hur Sverige styrs och hur lagar stiftas.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Ett arbetsområde om hur saker styrs och bestäms.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi har precis avslutat vårt arbete med De Globala Målen och att lyfta frågor som ni tycker är viktiga. Detta arbetsområde kommer att handla om hur det går till när politiska beslut fattas och, framförallt, hur Sverige styrs. Att förstå processen för hur lagar skapas, om t.ex. nedskräpning i havet, jämställdhet eller vattenförorening, är viktigt för att veta hur man själv kan påverka. Vi ska titta på hur strukturerna i vår demokrati ser ut och reflektera kring dem och vår möjlighet att påverka.

Konkreta mål:

Under arbetsområdets gång ska vi svara på frågorna:
 • Vad betyder demokrati och vad är det?
 • Vad är riksdagen och regeringen?
 • Vad är en kommun?
 • Hur skapas en lag?
 • Vad är grundlagar?
 • Hur styrs Sverige?

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • förklara vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.
 • föra resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas.
 • undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
 • beskriva samband inom olika samhällsstrukturer.

Undervisning:

Vi kommer att inleda arbetsområdet med en snabb genomgång av våra förkunskaper inom ämnet. Utifrån detta kommer vi börja sammanfatta och gå igenom svar på de frågor som finns under konkreta mål samt de frågor som ni själva vill ha svar på. Undervisningen kommer främst utgå från att vi tillsammans pratar om, skriver och reflekterar om de det vi arbetar med. Vad ni får för slutuppgift kommer att variera efter era behov och egna mål.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: