Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transport medel i nu läget.

Skapad 2016-09-30 08:53 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Att lära barnen känna till vad transport medel är i nu läget .Eleverna ska förstå hur ska vi använda medlet till olika mål och vilka dem som mest är snabba och miljövänliga . Eleverna ska lära sig olika nya ord och begrepp på både svensk och modersmålet som är kopplat till planeringen.
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Att lära barnen känna till vad transport medel är i nu läget .Eleverna ska förstå hur ska vi använda medlet till olika mål och vilka dem som mest är snabba och miljövänliga . Eleverna ska lära sig olika nya ord och begrepp på både svensk och modersmålet som är kopplat till planeringen.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
  Gr lgr11
 • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: