Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån ht-2016

Skapad 2016-09-30 09:01 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer du att få lära känna Sally Smart och hennes Detektivbyrå. Du ska få lyssna på berättelsen om Sally Smart och hennes äventyr. Du kommer att få kluriga uppdrag där du får prova på att arbeta som detektiv.

Innehåll

Detektivbyrån

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla din förmåga att:
formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

Du ska:

  • kunna lyssna aktivt på och följa med i handlingen i berättelsen om Sally Smart.
  • kunna återberätta innehållet i berättelsen om Sally Smart så att andra förstår vad du menar.
  • kunna tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.
  • kunna läsa en bekant text på egen hand med flyt och kunna återberätta vad du läst.
  • kunna skriva detektivhistoria med början, mitt och slut.
  • kunna skriva texter med punkt och stor bokstav.
  • kunna rita en bild efter instruktion.
 

 

Undervisning

Du kommer att:

 • lyssna till berättelsen om Sally Smart och detektivbyrån.
 • diskutera innehållet i berättelsen om Sally Smart och träna på att framföra dina åsikter.
 • delta i boksamtal.
 • träna på återberätta handlingen i böcker som du läst.
 • skriva olika sorters texter på datorn och för hand, som tex beskrivande, argumenterande och narrativa, både med din deckarkompis och enskilt.
 • läsa upp dina texter inför klassen.
 • skapa bilder som hör ihop med de texter som du skrivit.

Bedömning

Vi använder oss av "Nya språket lyfter" när vi bedömer Detektivbyrån. Nya språket lyfter är ett bedömningmaterial från Skolverket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: