Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Religion åk 5 Reformationen

Skapad 2016-09-30 09:11 i Uppsala
Detta arbetsområde handlar om reformationen, vad den är och hur den kom att påverka människorna i Europa. Arbetsområdet kommer även att beröra de viktigast skillnaderna mellan de tre stora kristna denominationerna.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Vi ska under detta arbetsområdet ska vi arbeta med den så kallade reformationen som ägde rum under början av 1500-talet. När Martin Luther startade den rörelse som kom att bli protestantismen. Hur detta ledde till att den kristna katolska kyrkan delades i två delar och vad detta i korthet ledde till för katoliker och protestanter.

Vi ska också titta lite på skillnaderna och likheterna mellan de tre olika kristna grupperna som fanns under denna tid, vad de trodde på och vilken del av Europa man trodde på vad. De tre delarna var den katolska kyrkan, den protestantiska kyrkan och till sist den ortodoxa kyrkan som fanns redan innan reformationen.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi ska under detta arbetsområdet arbeta med den så kallade reformationen som ägde rum under början av 1500-talet. Vi ska arbeta med frågor som handlar om vad som ledde fram till att protestantismen bildades och vad reformationen betydde för oss i Sverige och Europa som helhet men även vem Martin Luther var och hans tankar som kom att dela Europas katoliker i två olika delar.

Vi ska även jämföra de olika kristna grupperna med varandra och se vilka skillnader och likheter som finns mellan grupperna i hur det tror och tillber Gud. Vi kommer inte bara att jämföra katoliker och protestanter som reformtationen handlade om utan även en tredje grupp. Denna grupp är de ortodoxa kristna som har funnits sedan långt innan 1500-talet och finns framför allt i de östra delarna av Europa.

Detta arbetsområde kommer att hålla på under ett par veckor och det kommer att bedömas kontinuerligt både muntligt och skriftligt genom lektionsarbete och olika uppgifter.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
    Re  4-6
  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
    Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap år 4-6

Religioner och livsåskådningar

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan tankegångar och uttryck
Samma på alla nivåer
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågors skildring och betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: