Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av en bok

Skapad 2016-09-30 09:11 i Stimmets skola Tyresö
Vi arbetar med bokläsning och att redovisa boken vid en muntlig presentation.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska berätta om en bok du läst. Förbered presentationen väl. Ta kontakt med publiken och försök att få alla intresserade.

Innehåll

MÅL

Du ska arbeta med / lära dig

 • att förbereda en muntlig presentation
 • förstärka presentationen med t.ex. bilder, en plansch, en power point.
 • genomföra en muntlig presentation 
 1. Den ska ha en inledning, huvuddel och avslutning.
 2. Du ska hålla dig till ämnet och ha ett fungerande och tydligt innehåll.
 3. Du ska använda ett utvecklat språk som passar till ämnet och till de som lyssnar. 
 4. Du ska använda ett fungerande kroppsspråk, som innebär att du tittar upp, talar tydligt, visar engagemang och har kontakt med de som lyssnar.
 5. Du förbereder dig väl och använder hjälpmedel (boken, bilder, plansch, power point) som stöder och tydliggör din presentation.

Planera presentationen väl

Träna gärna på en kompis,

Skriv talkort som du använder vid presentationen.

(Om du ej vill redovis inför hela gruppen så kan du välja att göra det inför en mindre grupp)

BEDÖMNINGSUPPGIFT

Att genomföra din muntliga presentation enligt listan ovan.

UR LÄROPLANEN

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Muntlig presentation av en bok

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du redogör enkelt och har en begriplig inledning, huvuddel och avslutning.
Du redogör utvecklat och har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning
Du redogör välutvecklat och har en väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning. Du har en god balans mellan de olika delarna.

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du klarar i viss mån att hålla dig till ämnet och redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet och redogör med ett fungerande innehåll.
Du klarar väl att hålla dig till ämnet och redogör med ett väl fungerande och utvecklat innehåll.

Språk och stil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språket är tydligt, men du läser snarare än talar. Du anpassar till viss del språket till syfte och åhörare.
Språket är ledigt, dvs att du talar snarare än läser. Din anpassning till syfte och åhörare är relativt god.
Språket är ledigt, dvs att du talar snarare än läser. Din anpassning till syfte och åhörare är god.

Kommunikation och framförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du klarar till viss del att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. De hjälpmedel du använder hanteras i stort sett bra.
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. De hjälpmedel du använder stöder och tydliggör din presentation.
Du klarar på ett väl och säkert sätt att ha god kontakt med åhörarna genom att titta upp och visa engagemang. De hjälpmedel du använder är väl integrerade i din presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: