Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-temavecka

Skapad 2016-09-30 09:30 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola F – 3 Bild Musik Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Under en vecka kommer vi på Österbyskolan att ha en temavecka med fokus på FN. Vi kommer att arbeta med mänskliga rättigheter utifrån barnens perspektiv och Barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska känna till vad FN och barnkonventionen är. De ska också veta varför vi uppmärksammar FN-dagen.

Vi arbetar för att främja Vi-känslan på skolan.

 

Arbetssätt och arbetsformer

Under vecka 42 kommer du att

 

 • titta på filmer knutna till temat och diskutera innehållet.
 • arbeta med några av artiklarna i Barnkonvetionen/ Barnens Rättigheter.
 • måla bilder
 • sjunga sånger
 • ha gruppövningar och samtal
 • delta i en gemensam avslutande FN-samling (F-3)

Vad ska du kunna?

Du ska :

 • känna till vad FN är.
 • känna till varför vi uppmärksammar FN-dagen.
 • känna till vad barnkonventionen och barnens rättigheter är.
 • delta aktivt i olika samtal och övningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3

Matriser

Sv Mu Bl SO SvA
FN-tema

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
SO
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Svenska
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Musik
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  1-3
Bild
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder med ett enkelt bildspråk.
 • Bl  1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: