Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P Sherborne Ekorren 2016

Skapad 2016-09-30 09:42 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Medvetengörande och stärkande rörelsemetodik.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utveckla förståelse för sig själv och sin omvärld.
  • Utveckla förståelse för form, rum, läge och riktning.
  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordspråk och begrepp samt sin förmåga att leka med ord.
 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Kroppskännedom

Relation och tillit till andra och sig själv.

Öka förståelsen för varandras olikheter.

Rörelseglädje.

Samspel.

Kommunikation.

Lyssna och förstå/minnas instruktioner.

Initiativförmåga.

Intensitet

Koordination

Uthållighet

 

Genomförande/HUR:

Gruppen består av 6-8 barn och 2-4 pedagoger och sätts ihop utifrån barnens enskilda proximala utvecklingszon.

Sherbornes grundfilosofi är att alla deltagare lyckas enligt deras förutsättningar och resurser.

 

Förberedelser:

Kompendium, läses med fördel av alla pedagoger innan aktiviteten. Hänger inne på Gröna Ekorren.

Filtar till alla deltagare, läggs ut i en cirkel mitt på golvet.

CD- skiva med delfinsång, spelas i början och slutet av varje Sherbornerörelseaktivitet.

Bildstöd, sätts upp på väggen innan aktiviteten börjar.

 

Aktiviteter:

Sherborneaktiviteten startar med att alla sitter i en ring och väcker sin egen kropp genom att klappa på olika kroppsdelar. Pedagogen är närvarande och benämner varje kroppsdel och inkluderar barnen genom att ställa frågor.

Barnen och pedagogerna sitter kvar i en ring då det är dags för nästa samarbetsövning där alla gungar tillsammans. Då utmanas barnen i att observera och känna in gruppen och samspela tillsammans.

Pedagogerna utmanar barnen att utforska språket på flera lustfyllda sätt till exempel genom  att räkna hur många gånger man gör en övning, räkna med hjälp av veckodagarna, benämna snabbt/långsamt samt att använda olika hemspråk med hjälp av barnen.

Vi upplever att barnen har ett intresse för att utforska sin styrka i olika hastigheter, därför utmanar vi dem genom olika aktiviteter till exempel: krypa, rulla, åla, gunga, stampa, stillhet, lägesskillnader, hastighetsändringar.

 

 

Efterarbete:

Fotodokumentation används för att ge barnen möjlighet att själva reflektera och synliggöra sitt egna lärande.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: