Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan Geometri åk 8

Skapad 2016-09-30 09:55 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 9
Hur många personer får plats på en kvadratmeter av klassrummet?

Innehåll

Syfte

 När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetsformer

 • Genomgångar under lektion
 • Eget arbete
 • Diskussioner
 • Laborationer

Bedömning

Du kommer att bedömas med prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: