Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P Teckenspråksgrupp Blåa Ekorren 2016

Skapad 2016-09-30 11:00 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån barnens individuella överenskommelser utmana dem i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utvecklar nyanserat teckenspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord/tecken, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Utvecklar intresse för bilder och texter samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Utifrån barnens överenskommelser sätts de barn med behov av teckenkommunikation samman i en grupp där de möter en döv pedagog som utvecklar och utmanar barnen i teckenspråk. Detta med hjälp av bildstöd samt samspelet med de övriga i gruppen.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi delar upp barnen i två grupper som tillsammans med döv pedagog har en kommunikativ stund.

Förberedelser:
Pedagogen ser till att det finns material såsom teckenbilder, böcker samt annat språkmaterial. Beroende på vilken grupp som ska delta i aktiviteten förbereder pedagogen material utifrån gruppens intressen.

Aktiviteter:
Barnen kommer tillsammans med döv pedagog ges möjligheter till lek och bokläsning.
Utmana och testa sina egna förmågor i teckenkommunikation.

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: