👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska årskurs 7

Skapad 2016-09-30 11:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Franska 7 planering höstterminen 2015
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Följ med på resan genom Frankrike och andra länder i världen där franska talas! Repetera och bli säkrare på att förstå franska i tal och skrift och bli ännu bättre på att själv göra dig förstådd på franska!

Innehåll

Målet med undervisningen är att jag utvecklar min förmåga att...............

 • - reflektera över och ta ansvar för min språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min inlärning.
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.
 • - läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift

Dessa förmågor tränar vi genom att..........

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala  franska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Lyssna på talad franska.
 • Göra uppgifter i Allez hop !
 • Läsa olika texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Ordkunskap
 • Kultur
 • Grammatik

Detta kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att förstå  franska i tydligt tal.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk franska

Franska

E
D
C
B
A
RECEPTION
Lyssna och förstå
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
Tala, samtala
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
Skriva
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag skriver. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag skriver. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
KULTUR
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion