Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's Up 5

Skapad 2016-09-30 11:26 i Malmaskolan Uppsala
I engelska i år 5 arbetar vi med läromedlet What's Up 5.
Grundskola 5 Engelska

I engelska i år 5 arbetar vi med läromedlet What's Up 5

Innehåll

Förmågor i engelska år 5

Följande förmågor arbetar vi med i engelska åk 5 i What's Up-arbetet:

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll arbetar vi med i engelska år 5 i What's Up-arbetet:

Arbetssätt

Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna när vi arbetar med What's Up.

Följande delar utvecklar varje del:

Läsa: Kunna läsa och tillgödogöra dig det viktigaste i de texter som kapitlet tar upp. Du övar uttal och förståelse för det du läser.
Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik (fokusrutor) vi arbetar med.
Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor på engelska. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.
Lyssna: Lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna eller läraren berättar och för en dialog med dig.

Vi arbetar med olika kapitel i läroboken "What's Up" där du kommer att få läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att få lyssna på talad engelska genom olika typer av hörövningar. Vi pratar också mycket engelska på lektionerna.
I samband med kapitet kommer du också att ha läxa. Läxan innebär att du ska öva på glosorna, kunna läsa och översätta texten samt arbeta med fokusrutorna (grammatiken). När du gör det övar du och befäster delarna läsa, skriva, tala och lyssna och utvecklar hela tiden ditt ordförråd.

Kunskapskrav

Följande kunskapskrav i engelska år 6 arbetar vi mot:

Bedömning

Bedömning görs utifrån de kunskapskrav som du ser ovan.

Jag kommer bland annat att titta på följande delar:
 - Lyssna och se hur väl du förstår vad andra säger
 - Lyssna på dig när du läser/uttrycker dig på engelska i olika sammanhang
 - Läsa och bedöma hur du formulerar dig i skrift
 - Bedöma hur du kan hantera språket (ex grammatik)
 - Titta på din aktivitet och mod att våga använda engelska under genomgångar och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: