Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta Ångelstaskolan, Sv: Skrivande åk4

Skapad 2016-09-30 11:29 i Årstaskolan Uppsala
Vi ska lära oss skriva olika slags texter med språklig variation. Planeringen utgår från upplägget i ZickZack åk4.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer under läsåret träna på att skriva olika slags texter med språkliga variation. Vi kommer bland annat att skriva och arbeta med, återberättande-, berättande-, instruerande-, beskrivande-,argumenterande- och förklarande texter.

Innehåll

Vi kommer att under detta arbetsområde att arbeta med läromedlet ZickZack, ha gemensamma genomgångar samt läsa, skriva och arbeta med olika slags textgenrer. 

Det som kommer att bedömas inom detta kunskapsområde är elevens förmåga att:

 • skriva olika slags texter med språklig variation,
 • använda regler för stavning och skiljetecken,
 • skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar,
 • använda ämnesspecifika ord och begrepp,
 • använda estetiska uttryck i sina texter,
 • ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

 All bedömning kommer att ske under fliken "Visad kunskap" för ämnet svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: