Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Samhällskunskap år 6

Skapad 2016-09-30 11:37 i Gränbyskolan Uppsala
Samhällskunskap år 6
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vet du vad som skiljer en demokrati från en diktatur? Vilka mänskliga rättigheter har vi och vilka rättigheter har du som barn? Varför betalar vi skatt och vad används pengarna till? Och måste du kunna alla lagar och regler?

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev
Du skall :
 • kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter
 • känna till begreppen normer och regler, rättigheter och skyldigheter
 • kunna Sveriges grundlagar
 • känna till vad kommunen, landstinget och staten har för uppgifter och skatternas funktion
 • veta skillnaden mellan demokrati och diktatur
Arbetsformer
 • Läsa läroboken SO:S Samhällskunskap år 6 s.40-47, 65-73, 100-107, 109-117 gemensamt och enskilt
 • Lyssna på genomgångar och anteckna
 • Diskutera i helklass och i grupp
 • Arbeta med A3-blad om de mänskliga rättigheterna
 • Se filmer: Ur serien Dröm om demokrati, https://urplay.se/program/205417-drom-om-demokrati-att-rosta
  • Att rösta, Grundlagarna, Partipolitik, Utanför systemet, Utmaningar och Hundra år i Sverige
 • samt https://www.studi.se(med flera)
Bedömning
Så här skall du visa vad du kan:
 • arbeta aktivt under lektionerna och aktivt delta i diskussionerna
 • Ha ett skriftligt prov (eller annan redovisning efter diskussion) den 5/12

Uppgifter

 • De mänskliga rättigheterna

 • Ord och brgrepp

 • Partisammanställning

 • FN och de mänskliga rättigheterna frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Människors & barns rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: