Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk1c Årstaskolan

Skapad 2016-09-30 11:41 i Lindbackens skola Uppsala
Grundskola F – 1 Engelska
Vi kommer att arbeta med engelska ca 20 min/vecka. Du kommer att få lära dig ord inom olika ämnesområden. Vi kommer att sjunga sånger och lära oss ramsor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med i årskurs 1?

 

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna
 • Träna på engelska språkets ljud genom ramsor och sånger, lyssna på och härma läraren.
 • Kunna förstå enkla ord t.ex. djur, saker, färger, grundtalen 1-10. 
 • Kunna förstå enkla fraser, t.ex. How are you? What´s your name?
 • Aktivt deltaga i dialoger, lekar och parövningar.
 • Förstå enkla instruktioner, t.ex. Sit down, please! 
 • Kunna lyssna på engelskt tal, lyssna på läraren och se enkla TV-program.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 Eleverna kommer genom dialoger, sånger, ramsor, filmer och lekar lära sig förstå och uttrycka sig på engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 1 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver av enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver enkla ord och meningar på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du härmar enkla engelska ord, sånger och ramsor.
Du använder enkla, vardagliga ord och fraser inom välbekanta områden.
Du använder välbekanta ord och fraser i meningar och svarar på frågor.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord med bild som stöd.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar i tydligt talad engelska.
Kännedom om språkområde/realia
* reflektera över livs-villkor, samhälls- frågor och kulturella företeelser
Du kan ge exempel på något engelskspråkigt land
Du känner till något om vardagslivet i ett engelskspråkigt land.
Du kan berätta om någon högtid eller tradition i ett engelskspråkigt land
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: