Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 7 Tema Ädelsten.

Skapad 2016-09-30 12:03 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

- använda hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Konkretisering av målen

- läsa en text och en dikt handlar  om ädelstenar.

- samtala om och diskutera om ädelstenar i vardagsliv och anknyta till deras erfarenheter.

- skriva en text sammanfattning.

- använda mobiltelefon som  hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning. 

 

Undervisning

- Eleven läser en text och en dikt handlar som ädelstenar.

- Eleven sammanfattar  fakta ur texten.

- Eleven använder mobiltelefon som hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning.

- Eleven samtalar om och diskuterar om ädelstenar i vardagsliv och anknytar till deras erfarenheter.

- Eleven skriver en text sammanfattning.

- Eleven övar övningar.

 

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att.

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du har läst,
 • läsa olika ålderanpassande typer av texter,
 • skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  a grammatiska regler
 • delta aktivt i grupparbete.
 • lämna in läxorna i regelbunden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: