👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slevar, kåsor och skedar.

Skapad 2016-09-30 12:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Att utveckla förmågan att hantera handverktyg på ett traditionellt sätt.
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Slöjd är ett gammalt nordiskt ord som härstammar från adjektivet "slög" vilket närmast betyder slug, skicklig eller händig. Idag innebär ordet slöjd sånt som är gjort för hand utan alltför stor maskinell hjälp. I det gamla bondesamhället tillverkade varje hushåll allt som de behövde för sitt uppehälle, inklusive alla tänkbara hushållsföremål. Traditionen lever vidare bland dagens slöjdare och konsthantverkare och de tillverkar, bland mycket annat, t ex SLEVAR,KÅSOR OCH SKEDAR. Jag vill att eleverna ska lära sig ett sådant gammalt hantverk och låta kunskapen leva vidare.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Slevar, kosor och skedar bör formas med tanke på vad de ska användas till. En kåsa bör t ex vara djup och en sked kan vara grund.

En skiss bör ligga till grund för alla arbeten. Det finns sedan en rad olika metoder och tekniker att använda. Lättast är nog att forma insidan först, sedan undersidan och att avsluta med skaft/handtag. Det mesta bör slut formas med skärande verktyg, alltså ingen putsning med sandpapper. Insidan undantagen, där ska det putsas fint. Slutligen ytbehandling med trä olja.

 

Matriser

Sl
Slev, kosor och skedar.

Syfte
Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Prova hur olika träslag är att arbeta med.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
Att slöjda/forma med div. handverktyg som sköld/håljärn, skedkniv, bildhuggarjärn och kniv.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Att göra skiss, ritning eller mall på valt arbete.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Öva att behärska olika hand- verktyg
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
Olika metoder och tekniker ger samma slutresultat, prova fram vilket som passar bäst
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Förstå begrepp som t ex fiberriktning, slipfas, ändträ m m.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
Tänk på den självhushållning vi genom historien haft i det svenska allmogesamhället.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.