Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en SMART KONSUMENT

Skapad 2016-09-30 12:52 i Björkvallsskolan Uppsala
Arbetet med smart konsument handlar om livet och pengarna och konsumenträtt.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Temat sträcker sig över 3 tillfällen. Vi jämför pizza och pratar om våra rättigheter och skyldigheter som konsumenter.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Syftet är att ni ska lära er att: Bli medvetna konsumenter. Vilka val ställs vi inför i butiken? Vad är viktigt för mig när jag väljer en vara? Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som konsument?

Konkretisering av kunskapskraven

Vilken pizza väljer du? Här ska du beskriva i din bok kring dina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö.

Vi går igenom grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter. Genom diskussion och test får du visa dina kunskaper inom detta område.

 

Undervisning och bedömning

Vecka 42 Lektion 1. Vi tillagar egen pizza och jämför denna med köpt och fryst pizza från butik. Lektionen avslutas med en utvärdering av jämförelsen. Vilken pizza väljer du? Beskriv detta utifrån perspektiven: Hälsa, ekonomi och miljö.

Vecka 43 Lektion 2. Vi tittar på filmen "livet och pengarna- konsumenträtt". Vi diskuterar och byter erfarenheter. Vi gör en ordfläta med frågor som tillhör avsnittet. Ordflätan används som instuderingsfrågor till kommande läxförhör.

Vecka 45 Lektion 3. Vi tillagar någon typ av mellanmål/snacks. Vi tittar på fiktiva fall och löser dessa genom diskussion. Vi skriver läxförhör.

 

Materialet till arbetsområdet är hämtat från konsumentverket.se

Filmerna vi ska se på lektionerna hittar du även här om du skulle missa någon lektion eller om du vill repetera.

http://www.konsumentverket.se/Skola/Arskurs-79/Livet-och-pengarna/

 

 Ordflätan vi gör på lektionen innehåller ord som är bra att kunna till förhöret så var noga med att spara dessa så du kan läsa.

Bedömning

Bedömning sker genom de diskussioner vi för under lektionstid och genom det läxförhör som avslutar området v.45.

Tidsplan för arbetsområdet

Detta arbetsområde sträcker sig mellan veckorna 42-45.

V. 45 avslutar vi med ett skriftligt läxförhör och muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Smart konsument

E
C
A
VÄLJ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH MOTIVERA VAL
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
BESKRIVA OCH RESONERA OM KONSUMENTENS RÄTTIGHETER
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
RESONERA KRING KONSEKVENSER OM KONSUMTIONSVAL
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Hkk
Bedömningsmatris hkk år 7-9

Mat, måltider och hälsa

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
E
C
A
Planera och tillaga måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder, livsmedel, utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: