Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska skolår 4

Skapad 2016-09-30 13:15 i Margarethaskolan Grundskolor
Kopiera denna LPP mall och använd den då du gör en ny LPP
Grundskola F – 9 Svenska
Vad kan ett nyckelord vara och hur använder vi dem för att komma ihåg texter vi läst? Hur kan nyckelorden vara en hjälp för att skrivna egna texter?

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Du kommer att träna dig på att läsa och skriva texter ur olika textgenrer. Vi börjar med att jobba med beskrivande text där vi kopplar innehållet till projektet. 

Detta ska du lära dig:

Dessa begrepp är viktiga: 

Beskrivande text, nyckelord, sammanfatta, styckeindelning, huvudrubrik, underrubrik, kamratrespons

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att arbeta tillsammans med en annan kompis. Ni kommer att jobba med att hitta nyckelord i texter om planeter. Ni kommer sedan använda er av dessa för att skapa beskrivande texter om de olika planeterna med våning 1 som mottagare. Allas texter samlas i en storbok om rymden som vi kommer att lämna över till våning 1. Boken kommer att innehålla texter, men också bilder där text och bild har en stark koppling. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du kommer att bedömas kontinuerligt i arbetet under modulerna utifrån de begrepp som du ska jobba med när du skriver din text tillsammans med din kompis.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: