Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta/Ångelsta Idrott Hantera nödsituationer

Skapad 2016-09-30 13:17 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Eleven ska kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Exempel på hjälpredskap kan vara livboj, räddningslina eller lång pinne/gren (förlängda armen) och isdubbar.

Innehåll

Simtest på djupt vatten. Öva på att använda hjälpredskap vid fingerade nödsituationer i idrottshall, på is eller om möjligt i vatten. Dessutom teoretisk undervisning i isvett och badvett.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: