Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta Ångelstaskolan Kartan år 3

Skapad 2016-09-30 13:26 i Ångelstaskolan Uppsala
Geografiplanering år 3, kartan.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi
Norr,söder,öster och väster! Titta på kartan! Hänger du med vart vi ska?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska utveckla:
förmågan att förstå olika tids- och rumsperspektiv.
en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
förmågan att göra jämförelser mellan olika platser i världen.
kunskap om kartan och ha kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

Bedömning - vad och hur

Du kan berätta om var du bor, stad, landskap, land och världsdel.
Du känner till andra världsdelar och något världshav och kan berätta vad de heter.
Du kan de fyra väderstrecken och något karttecken.
Du har visat att du förstår att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar med kartboken, geografiböcker, kartor, jordgloben och väderstreck samt ser på film.

Var är vi i förhållande till världen? Vi pratar om världen, världsdelarna, Europa, Norden, Sverige, Uppsala. Vad heter världsdelarna och världshaven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3

Matriser

SO Ge
Matris SO Kartan år 2-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstreck
 • Ge   3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge   3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • Ge   3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: