👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So

Skapad 2016-09-30 13:49 i Länna skola Uppsala
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
So i år 2-3 läsåret 2017/2018

Innehåll

LPP i SO för år 2-3 

                                                                                                                                  

Kunskap

Under läsåret ska du lära dig:

 •  jordens uppkomst, livets ursprung, dinosaurier

 • Tidigare generationers uppväxt

 • Berättelser från gamla testamentet samt ur Toran och Koranen

 • Berättelser från nya testamentet

 • Vad en flytt kan innebära

 • Hur barn lever i olika kulturer

 • Betalningsformer, vad olika vanliga varor och tjänster kostar

 • Hållbar utveckling, tex sopsortering

   

 • diskutera aktuella samhällsfrågor samt mötesteknik

 

Undervisning

I klassrummet kommer du att:

 • Få ta del av undervisning genom bl.a it, film, "Lilla aktuellt", dramatisering, lekar, sagor…
 • Diskutera i olika gruppkonstellationer samt delta i klassråd
 • Redovisa muntligt, skriftligt och med bilder
 • Använda både inne- och utemiljön för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Att du aktivt deltar på lektionerna
 • Att du dokumenterar i bl.a din so/no-bok

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3