Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska skolår 2 och 3 Beskrivande och berättande texter

Skapad 2016-09-30 14:07 i Margarethaskolan Grundskolor
Kopiera denna LPP mall och använd den då du gör en ny LPP
Grundskola 2 – 3 Svenska
Hur kan man veta vad en berättelse ska innehålla och hur kan man skriva en egen faktatext?

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Du kommer att jobba med beskrivande och berättande texter både genom att läsa samt skriva sådana. 

Detta ska du lära dig och så här kommer vi att arbeta:

Du ska lära dig vad som är viktigt att få med i en berättelse men också i en faktatext. Du kommer att få jobba med cirkelsagor där du tränar på början - mitten -slut. Du kommer sedan att skriva en egen berättelse i form av en storbok.

Du kommer att jobba med att lyssna efter nyckelord i faktatexter som vi läser. De nyckelorden kommer du sedan att använda när du skriver en egen faktatext. Du kommer att få jobba med "sexfältaren" för att samla information om något ur en faktatext. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Vi kommer under arbetets gång att samtala om din text och fundera tillsammans hur vi kan göra din text så tydlig och spännande som möjligt för någon annan att läsa och förstå. Vi kommer att jobba med tydlighet i språket och att din din saga har en början, en mitten och ett slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: