Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 16 - åk 7 ty VB -"NEUSTART"

Skapad 2016-09-30 14:09 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7
I detta arbetsområde repeterar vi sexans kurs. Presentation/Familj/Klockan

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

Du ska  kunna formulera dig i tal så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.

 

INNEHÅLL

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala och samtala.

GENOMFÖRANDE

Du ska kunna:

*presentera dig.

*fråga hur gammal någon är.

*tala om hur du mår.

*fråga och svara hur mycket klockan är.

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under veckorna 35-39. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut. 

 

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal. 

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom kommer du att göra ett muntligt prov när vi har avslutat arbetsområdet. Ni ska två och två ska genomföra en dialog och använda er av ord och fraser som ni har lärt er i arbetsområdet.

KURSPLANEMÅL

Formulera dig och kommunicera i tal. 

Matriser

Jä HT 16 ty åk 7 - NEUSTART

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du uttrycker dig när du pratar tyska.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Exempel: Du pratar med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör, men inte påverkar begripligheten. Ich heisse X. Ich wohne in Lund. Ich bin dreizehn Jahre alt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Exempel: Du pratar med meningar som beskriver. Du gör grammatiska och ordvalsfel som stör, men inte påverkar begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina meningar så att den röda tråden blir tydlig. Ich heisse X und ich wohne in Lund. Lund liegt in Schweden. Ich habe ein Haustier, es heisst Y.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Exempel: Du talar och samtalar utan att behöva stanna upp så att det stör kommunikationen. Ich heisse X und ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Schweden und ich wohne in Lund. Meine Familie ist gross und besteht aus meinem Vater, meiner Mutter, zwei Brüdern. Wir haben auch ein Haustier. ......
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: