Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Magic 6

Skapad 2016-09-30 14:14 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundläggande planering kring arbetet med Magic (Classbook, Workbook, Wordtrainer och digitalt läromedel).
Grundskola 6 Engelska
Att lära sig mer i ett nytt språk är fantastiskt :)

Innehåll

Inledning

Vi utgår från bokserien "Magic" i vår undervisning i engelska. I den ingår textbook, workbook, wordtrainer och ett digitalt arbetsmaterial. Vi följer i stort sett kapitlen i textbook. Utöver detta tillkommer analyser av film, grupparbeten, uppsatser och andra uppgifter där du får visa upp dina kunskaper. 

Proven visar hur mycket du har förstått av de kapitel och övningar som gjorts.

Undervisningssätt/arbetssätt

Vi läser och lyssnar på olika texter från vår gemensamma textbok. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi har grammatikgenomgångar och arbetar sedan med dessa moment.

Bedömning

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En

Matriser

En
Engelska åk 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Nivån för E ännu inte nådd.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: