Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-09-30 14:27 i Björklinge skola Uppsala
En resa från istiden fram till vikingatiden.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Forntiden - ett arbete om jordens historia från istiden och fram till vikingatiden.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Se nedan.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se nedan.
 

Kunskapskrav

Se nedan.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen
 • beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
 • använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid

Undervisning och bedömning

Vi kommer att:
 • få undervisning
 • se på film
 • göra grupparbeten och ha diskussioner i grupp samt i helklass.
 • skriva faktatexter och måla bilder.

 

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta i gruppdiskussioner och helklassdiskussioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris år 3 Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra
Jämföra livet då och nu. Kunna nämna några likheter och skillnader
Jämföra livet då och nu och kunna koppla till berättelser och bilder.
Jämföra livet då och nu. Kunna förklara och använda ämnesspecifika begrepp. Kunna göra kopplingar till litteratur. Kunna göra jämförelser mellan hur man levde vid de olika tidsperioderna.
Beskriva
Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna jämföra, se likheter och skillnader.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna resonera om skillnaderna. Varför är det som det är?
Beskriva
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och i litteratur tex ha kunskaper om hur skriftspråket såg ut.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och litteratur. Kunna jämföra spåren och resonera kring till vilken tid de hör.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och litteratur. Kunna resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Tidslinje och begrepp
Kunna använda en tidslinje. Kunna tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid och framtid.
Kunna använda och förstå en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och resonera kring varför de heter som de heter och varför de är i en viss följd. Kunna i vilken följd de kommer.
Kunna använda, förstå och rita upp en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna. Kunna fler tidsperioder som funnits i vår historia som har anknytning till forntiden. Resonera kring tidsperioderna och varför de följer varandra. Hur har människorna det och vad är det som sker som gör att en tidsperiod övergår till en annan?
Söka information
Kunna söka information från olika källor. Skriva faktatexter och använda bilder. Kunna välja ut några fakta ur en text. Kunna hitta och svara på frågor som är viktiga kring forntiden.
Fundera över källkritik, rimlighet. Söka information och kunna anteckna och välja ut viktiga delar.
Ta reda på fata och fundera över källorna. Sökläsa, anteckna och välja ut viktiga delar. Resonera kring vad som är viktigt att kunna om forntiden. Leta efter djupare kunskaper på egen hand i böcker och på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: