Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå Planet

Skapad 2016-09-30 14:28 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Geografi Matematik Biologi Svenska Kemi Engelska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
Jorden vi lever på består till stor del av vatten. Vi människor består till stor del av vatten. Livet startar i vatten. Alla vi människor måste försöka tänka hållbart. Hur vi lever idag, kommer att avspegla sig i vår miljö i framtiden. Var och en av oss måste tänka längre, vidga vår värld och inte enbart tänka på oss själva, här och nu. Vi behöver få nya perspektiv, sätta oss in i andra människor och varelsers liv. Vi måste helt enkelt ha kunskap om vår värld och allt levande. Världen nära oss, och världen långt bort. I detta AO kommer du att få tänka, undersöka, tänka om, tänka nytt, rapportera och presentera.

Innehåll

Följande ämnen ingår i detta ämnesövergripande arbetsområde: biologi, kemi, svenska, engelska, matte, geografi, samhällskunskap

 

Tidsplan: v 36-43

 

Hur ska du lära dig detta?

  • Veckouppdrag som redovisas på olika sätt.
  • Arbeta i basgruppen och lär känna dina medstjärnor. Ta hjälp av varandra för att ställa de rätta frågorna, trigga nyfikenheten och utveckla kreativiteten!
  • Reflektera varje dag kring det som du har lärt dig (dagens breakthrough). I ditt mentorsclassroom delar du dina reflektioner med din mentor, varje dag. Ur dagens tankar föds morgondagens visioner.
  • Återkommande kunskapskoll.
  • Dagliga inslag av motion och rörelse.

 

Svenska

Lässtrategier, intervjuer, olika texttyper, muntliga presentationer, skriftliga rapporter

Engelska

Olika texttyper för att uttrycka sin åsikt, t.ex. skriva ett brev eller en tidningsartikel

Matte

volymenheter, diagram, procent

Kemi

människans användning av energi och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling, genomföra undersökningar

Biologi

Söka information, samtala, diskutera och resonera frågor som rör vår miljö

Geografi

Söka, uttrycka och värdera information som rör vår livsmiljö

Samhällskunskap

Nyhetsvärdera, rangordna och återge

 

Förmågor (Big 5)  

  • Analysförmåga - Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
  • Kommunikativ förmåga - Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
  • Begreppsförmåga - Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

 

  • Hantera information (Procedurförmåga) - Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

 

  • Metakognitiv förmåga - Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

 

Lärande och bedömning:

Vi kommer först och främst att utgå från förmågorna ovan när vi gör våra bedömningar kring ditt lärande.

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: