Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3 matris

Skapad 2016-09-30 14:29 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik
"Den högsta graden av ren tanke tänks i matematik". -Platon- "Matematik är talens grammatik". -Hans Lohberger-

Innehåll

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven kan

Undervisningen

Vi har gemensamma och enskilda genomgångar på lektionerna. Vi varvar teori och praktik.  
På lektionerna jobbar vi med;

 • problemlösningar enskilt och i grupp
 • olika matematikböcker
 • att mäta, väga och jämföra olika storheter
 • de olika geometriska formerna
 • att se mönster samt slutföra redan påbörjade mönster.
 • de fyra räknesätten och träna på att välja rätt räknesätt och strategi.
 • positionssystemet
 • mattespel
 • lekar

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån matrisen och utgår ifrån de mål du skall ha uppnått när du slutar åk 3. De områden som du behärskar färgas gröna och de andra behöver du jobba mer med.

Diagnoser och samtal ligger som grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Taluppfattning
Kan koppla antal till siffra.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2-,3-,4-,5-,10- samt 100-skutt.
Kan positionsystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan använda miniräknare.
Förstår delar av helhet, t ex 1/2, 1/3
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Förstår innebörden.
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång. Ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång. Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Multiplikation och division
Förstår innebörden.
Kan multiplikationstabellerna 1, 2 och 10.
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Geometri
Förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Kan namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Tid
Kan vanliga tidsbegrepp, före, efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan hela den analoga klockan.
Kan hela den digitala klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid.
Längd
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé .
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt/massa
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Känner till enheten gram
Känner till enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan begreppen större och mindre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Känner till enheterna msk och tsk.
Känner till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Samband och förändringar
Kan begreppen lika, fler och färre.
Kan begreppen udda och jämnt.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan förstå och lösa enkla räknehändelser.
Kan översätta enkla räknehändelser till en matematisk operation.
Kan skapa och lösa egna matematiska räknehändelser.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: