Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom

Skapad 2016-09-30 15:09 i Stordammens skola Uppsala
Ett moment i geografi som har till syfte att försöka första vad fattigdom är, hur olika den kan se ut i olika länder och hur man kan identifiera vad man skulle kunna göra åt den på ett globalt plan.
Grundskola 7 – 9 Geografi SO (år 1-3)
Vad är fattigdom?

Innehåll

Syfte

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Innehåll

Vi kommer att gå igenom begrepp för att mäta och undersöka handel, demografi, mått på fattigdom och välstånd, sociala förhållanden och ekonomiska förutsättningar.

Material


- ne.se 
- factlab.com
- globalis.se
- gapminder.org
- Valfri artikel som handlar om landets situation och ger dig stöd i din analys
- Övriga källor du kan ha nytta av

Arbetsgång

Undersök ett land!
Du gör ett arbete om ett land som har låg BNP per capita. Grundkälla är ne.se men
också databaser som globalis.se, factlab.com och liknande.

Arbetet ska vara skrivet i tydlig uppsatsmall och innehålla underrubrikerna:

 1. Landsfakta (Invånare, språk, BNP, HDI, Demografi, Bidrag av olika sektorer till BNP, Internet, telefoni, dominerande handelsprodukter och liknande)
 2. Karta/flagga
 3. Historia (mkt kort)
 4. Beskrivning av naturresurser och geografiska förutsättningar (klimat och tillgångar)
 5. Skola/Utbildning (hur ser skolsystemet ut, hur många utbildar sig, kan läsa osv)
 6. Sociala förhållanden (Hur är tillgångarna fördelade, hur många fattiga, svälter, osv).
 7. Dominerande infrastruktur (industrier, företag, verksamheter, handel)
 8. Kommunikationer (Internet, telefon, TV, tåg, väg, flyg….)
 9. Slutkommentar (Dina intryck av landet och vilka problem du ser att de har)
 10. Förslag på vad landet skulle kunna göra för att bryta sin fattigdom
 11. Källor

Gör korta sammanfattningar av de olika punkterna (1 - 8) med hjälp av källorna
ovan. Vissa delar kan bli kortare och andra längre. Tänk på att viss information och/eller statistik gör sig bättre i punktform och annan
information kanske passar bättre att skriva egen text kring.
Skriv en sammanfattning (uppgift 8) av din syn på landet. Vilka styrkor och
svagheter har landet?

Resonera med hjälp av din förståelse av landet och informationen hur landet skulle
kunna utvecklas om landet fick fri tillgång till kraftig utveckling inom något område
(skola, energi, handel, kommunikationer eller liknande - välj en och resonera utifrån
den)

Sist lägger du en kort genomgång hur du använde källor (och vilka). Ta upp om du
hittade olikheter i källorna och hur du resonerade kring vilken uppgift du valde att
använda i så fall.

Uppsatsmall:
Framsida (med namn och illustrerande bild)
De olika delarna med tydliga rubriker (som syns i innehållsförteckningen)
Källförteckning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

SO Ge
Fattigdom

E
C
A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att
Resonemang
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Resonemang
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Källor
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: