👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur - Så styrs Sverige

Skapad 2016-09-30 15:31 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 Samhällskunskap
Det här arbetsområdet handlar om hur man fattar beslut i Sverige och vad demokrati innebär.

Innehåll

 Tid: 

Vecka 34-43

Förmågor som tränas:

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 Du ska kunna:

 • Beskriva vad som skiljer en demokrati från en diktatur
 • Redogöra för några politiska ideologier och hur de svenska riksdagspartierna har utvecklats.
 • Beskriva Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner.
 • Redogöra för var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
 • Vara bekant med Sveriges grundlagar.
 • Föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter,
 • Resonera om individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling
 • Resonera om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande
 • Resonera om någon eller några aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
 • Redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av
  världen.

Så här ska du visa dina kunskaper:

 Muntliga och skriftliga övningar under kursens gång

Skriftliga prov

Uppgifter

 • Ej namngiven