Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1

Skapad 2016-09-30 16:45 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Under läsåret ska vi undersöka och fundera kring vad som händer i naturen under året med djur och växter. Varje vecka är vi ute en hel förmiddag, vilket ger oss möjlighet att regelbundet följa naturens växlingar.

Innehåll

 

 Du kommer att få lära dig mer om...

 • våra fyra årstider
 • årstidsväxlingar
 • hur man känner igen årstider i naturen
 • djur och växter i närmiljön
 • hur djur och växter kan grupperas, sorteras och artbestämmas
 • enkla näringskedjor och ekosystem
 • djur och växters livscykler och anpassningar till årstider
 • namn på vanligt förekommande djur och växter i vår närmiljö

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få

 • undersöka och observera i naturen
 • skapa bilder som beskriver och förklarar
 • läsa gemensamt och enskilt i faktaböcker för barn
 • samtala och diskutera
 • skriva texter gemensamt och enskilt
 • skapa kreativa bilder utifrån egna uppfattningar

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge några djur och växter
 • ge exempel på livscykler hos några djur och växter
 • sortera några djur och växter efter olika egenskaper
 • ge exempel på kopplingar mellan några djur och växter i enkla näringskedjor
 • berätta om förändringar i naturen under året

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: