Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2016-09-30 16:46 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med det spännande skrivprojektet "Huset"! Du kommer under våren få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 5 Svenska
Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva 8-10 kapitel. Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Innehåll

Mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Lärandemål

 Du kommer att få lära dig:

- att skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- ge respons och ta respons av en klasskompis och sedan arbeta vidare med texten
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så det blir en röd tråd i din berättelse.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Läraktiviteter

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”. Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivningsom står till kapitlet. Sammanlagt ska du tillsammans med en kompis skriva 8-10 kapitel under våren.
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Utvärdering

Så här kommer ditt arbete bedömas:
Din förmåga att:

 • delta aktivt i undervisningen.
 • skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar.
 • skriva en berättelse med enkel kronologisk handling.
 • visa hur text och bild samspelar.
 • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning, meningsbyggnad och andra skrivregler.
 • ta ansvar för och planera ditt arbete.
 • ge och ta respons på texterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Huset

Huset

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berättande text
De berättande texter du skriver innehåller någon gestaltande beskrivning och viss handling.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
Språkriktighet
I texterna använder du grundläggande regler så som ljudenlig stavning och punkt och stor bokstav.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, stor bokstav, frågetecken, talstreck) och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, stor bokstav, frågetecken, talstreck, kommatecken) och språkriktighet med god säkerhet.
Omdömen
Du kan ge något omdöme på kamraters texter och ta emot respons från dina kamrater.
Du kan ge enkla omdömen om kamraters texter, ta emot respons och bearbeta egna texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om kamraters texter, ta emot respons och bearbeta egna texter på ett väl fungerande sätt.
Illustration
Du kan med viss hjälp kombinera text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med bild så att de samspelar på ett väl fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: