Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7 Tellus - vår jord

Skapad 2016-09-30 16:48 i Tiundaskolan Uppsala
Under dessa veckor kommer vi arbeta jordklotet, olika kartor, namngeografi, klimatområden samt jordens sårbara platser.
Grundskola 7 Geografi
Vi arbetar med att orientera oss i världen på olika sätt.Vi kommer att studera olika typer av kartor, lära oss att finna i kartboken samt peka ut det absoluta läget för olika platser. Vi kommer även arbeta namngeografi,sårbara platser samt jordens olika klimatzoner.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer gemensamt göra varsin geografibok i vilken vi klistrar  in kartor, bilder och text. 

Vi skriver egna texter i boken samt gemensamma.

Vi undersöker och rapporterar.

Vi letar fakta i läroboken Geografi 7-9, (Wiklund, Wakeham),http://www.seterra.se/  samt på www.so-rummet.se

Vi gör fältstudier: Trafiken i Luthagen (infarter):Luthagsesplanaden, Börjegatan, Svartbäcksgatan 

Vi tittar även på filmklipp  vid behov. Har du varit sjuk är det bra att gå igenom dessa.

https://www.youtube.com/watch?v=M6gWvjw6izM  (kartprojektioner)

https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4   (kontinentalplattornas rörelser)

https://www.youtube.com/watch?v=jKqQZzhpX3w (klimat och väder)

https://www.youtube.com/watch?v=g3AQNIazk-M  (klimatdiagram)

https://www.youtube.com/watch?v=V9KWuKqJywg  (sårbara platser)

 

 

Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

 • Syfte
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:

 • Ge 7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge 7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge 7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge 7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge 7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

 

Följande kommer jag titta på vid bedömning:

 • Din delaktighet under lektionerna
 • Ditt enskilda arbete
 • Hemuppgifter
 • Skriftliga och muntliga läxförhör

 

Matriser

Ge
Tiundaskolan Geografi åk 7

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: