Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva olika texter

Skapad 2016-10-01 09:01 i Hällingsjö skola Härryda
Skriva
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur skriver jag en instruktion eller återberättar något jag varit med om?

Innehåll

Varför ska vi lära oss att skriva på olika sätt?

Vi ska lära oss detta för att kunna meddela och delge andra våra tankar, upplevelser och kunskaper.

Vad ska vi lära oss?

 • att förstå syftet med en text
 • hur en text är uppbyggd
 • att anpassa och använda olika texters typiska språk
 • att tillsammans planera och skriva olika texttyper
 • att på egen hand kunna planera och skriva en text

Hur ska vi arbeta?

 • studera liknande texter tillsammans
 • arbeta tillsammans med texterna för att förstå deras uppbyggnad
 • arbeta med de språkliga dragen i texten
 • planera och skriva en text tillsammans med hjälp av stödstruktur
 • planera och skriva en egen text

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att …

 • skriva olika slags texter, med innehåll, struktur och språklig variation
 • skriva berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar och handling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: