Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2016-10-01 11:46 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 2 – 0
Under vecka 36-40 jobbar vi med Genetik

Innehåll

Tidsplanering och lektionsinnehåll

Under vecka 36-40 ska vi behandla biologins arbetsområde gällande genetik, arv och etiska frågor rörande genteknikens användning.

 

v.36 Introduktion och föreläsning om genetikens grunder. Genomgång av DNA, kvävebaser, gener, kromosomer och enklare korsningsschema för arv av ögonfärg. 

 

v.37 Genomgång av könsbundet arv, vad bestämmer kön?, mutationer eller andra förändringar, förädling och urvalsmetod, insemination samt etiska frågeställningar rörande genteknikens användningsområden.

Genomgång, utdelning av texthäften och arbete med frågor och uppgifter som är kopplade till arbetsområdet.
 


v.38-40  Genomgång av könsbundet arv, vad bestämmer kön?, mutationer eller andra förändringar, förädling och urvalsmetod, insemination samt etiska frågeställningar rörande genteknikens användningsområden.
Prov/test/examination.

   


        

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.Spektrum-Biologi boken
 • Bi  7-9
   Ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Bedömningsmatriser

Bi
Bedömningsmatis - Genetik
  F ---->
 
>
 
----> >
 
---->
Diskussion
I hur stor utsträckning deltar du i diskussionen kring de olika etiska aspekterna? I hur stor utsträckning för du diskussionen framåt med exempelvis följdfrågor?
 
 
Du deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar delvis ditt val med enkla argument. Du för diskussion på rådande betingelser.
 
Du har deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar till stor del ditt val med relevanta argument. Du för diskussionen delvis framåt
 
Du deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar ditt val med adekvata argument. Du är ledande i diskussionen med följdfrågor och tillför ett djup i diskussionen.
Delaktighet
Hur närvarande och delaktig är du under lektionerna?
 
 
Är till viss del delaktig på lektionerna
 
Är till övervägande del delaktig på lektionerna
 
Är helt och hållet delaktig på lektionerna
Teori
Hur väl förstår du genetikens grunder? Hur väl kan du göra ett ställningstagande i etiska dilemmafrågor där du motiverar ditt val baserat på fakta.
 
 
Du visar att du till viss del förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår. Du visar att du till viss del, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du delvis motiverar ditt val med enkla argument.
 
Du visar att du till större del förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår och kan dra vissa slutsatser om hur de är kopplade till varandra. Du visar att du till stor del, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du till stor del motiverar ditt val med relevanta argument.
 
Du visar att du helt förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår och kan dra generella slutsatser om hur de är kopplade till varandra och tydliggör dessa samband. Du visar att du, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du motiverar ditt val med adekvata argument baserade på relevant fakta.
 
 

Hjälp för denna sida

 
 

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Nyheter från Unikum

Här hittar du nyheter och bloggar från Unikum. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera via e-post eller rss.

Unikums Hjälpsidor

På Unikums hjälpsidor hittar alla som använder Unikum svar på vanliga frågor och dokumentation om Unikum.

Unikums Forum

I vårt forum kan du få hjälp med Unikum, lämna förslag och diskutera med andra som använder Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: