Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna, våra följeslagare!

Skapad 2016-10-01 16:05 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Babblarna är framtagna för att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr och vi använder då också figurerna till att dra arbetet ett steg längre. Då barnen snabbt fastnar för dessa färgglada figurer så ser vi det som ett positivt inslag i vårt arbete.

Innehåll

Babblarna är ett gäng färgglada figurer som vi kommer att ha med oss under läsåret. Vi kommer att ha med Babblarna som följeslagare i vårt arbete och vi kommer jobba direkt med de olika figurerna. I första hand kommer vi att använda Babblarna i vårt arbete med Värdegrunden, normer och värden. Fokus kommer att läggas vid ”jaget/vi” och tanken är att Babblarna ska hjälpa oss på olika sätt, lösa situationer och konflikter som uppstår men också när vi skapar, när vi sjunger, när vi läser, när vi spelar spel och i vår vardag. Vi kommer att anpassa vårt arbete efterhand beroende på barnens behov och intressen.

I och med detta så tränar vi inte bara språket och jobbar med målen i ”Normer och värden” utan vi kommer även att jobba med målen i ”Utveckling och lärande” och ”Barns inflytande”.

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: