Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag/Vi" Grunden i vår verksamhet!

Skapad 2016-10-01 16:17 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vårt fokus ligger på att få barnen att känna trygghet med förskolans miljö, med oss pedagoger och i barngruppen. Detta gör vi ständigt genom vårt arbete med förskolans värdegrund och normer och värden, detta blir sedan grunden för en fördjupad planering med fortsatt lek och lärande, en förutsättning för att kunna tillägna sig kunskap.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ”jaget”/”vi” som en grund i vårt arbete. Tanken är att barnen ska få lära sig och utveckla kunskaper om sig själv och sina kamrater, vilket också utvecklar en förståelse för sin egen och för andras bakgrund. Syftet med detta är att få barnen att visa förståelse och hur man är en bra kompis. Efterhand bygger vi vidare på detta och fångar barnens intressen genom att väva in andra delar i vårt arbete med barnen tex ”här bor jag.”

Under läsåret kommer vi att genomföra arbetet i barngruppen på olika sätt. Vi kommer att dela upp oss i smågrupper och vi kommer arbeta i hel barngrupp, detta gör vi utefter barnens och gruppens behov. Vårt syfte att skapa förutsättningar för att alla ska trivas och ha roligt och utvecklas genom lek och lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: