Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2016-10-01 17:15 i Gläntanskolan Helsingborg
Åk 6, vi arbetar med kroppen, faktakunskaper om kroppen och begrepp som hälsa, kost, motion och relationer!
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Biologi
I vår kropp finns många organ som samverkar för att du ska må bra. I det här projektet får du lära dig om hur organen ser ut och fungerar och hur de påverkas av kost, sömn och motion. Vi kommer även att prata om puberteten, sexualitet och reproduktion.

Innehåll

Syfte ( Lgr11):

Centralt innehåll ( Lgr11):

Du ska: * Veta hur kroppen är uppbyggd och hur skelett, muskler och leder samverkar.

Det här kommer du få lära dig:

 • Namnen på viktiga organ i din kropp och veta hur de fungerar.
 • Matens väg genom kroppen.
 • Blodets väg genom kroppen och veta dess funktion.
 • Vad goda hälsvanor innebär.
 • Vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas
 • Hur kroppen påverkas av sömn, mat, motion och beroendeframkallande medel.
 • Ett nytt liv, om befruktning och fostrets utveckling.
 • Pubertet,identitet och kärlek.

 

 • Leta fakta på olika sätt och kritiskt granska dessa.

 • Redovisa valda delar ur ditt arbete om kropp och hälsa.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att titta på olika filmer, läsa och titta på bilderna i olika läroböcker och gå in på webben för att söka fakta.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • Vi kommer att träna på att anteckna till film och föreläsningar.
 • Vi kommer att ha samtal med skolsyster och kurator.
 • Vi kommer att jobba med egen läsning med instuderingsfrågor.

Det här kommer vi att bedöma:

 • Vi tittar på om du med egna ord kan visa att du förstått det du lärt dig ex. genom att använda egna ord och beskrivningar istället för att skriva av den information du hittat.
 • Vi tittar på hur du klarar av att följa instruktioner och hur självständigt du kan arbeta.
 • Vi tittar på din förmåga att kunna redogöra för vad god hälsa innebär.
 • Vi tittar på hur du, utifrån fakta och kunskaper om kroppen, kan resonera och diskutera kring hälsa
 • Vi tittar på din förmåga att veta hur kroppen är uppbyggd och fungerar.
 • Vi tittar på din förmåga att förklara puberteten och hur den påverkar människan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: