Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, bollspel och dans år 4 - 6

Skapad 2016-10-01 21:10 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Arbetet kommer att bedrivas genom praktiska övningar, spel och lek i mindre och stora grupper

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte:

genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter

Centralt innehåll - arbetsområde:

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Arbetssätt - undervisningen:

Arbetet kommer att bedrivas genom praktiska övningar, spel och lek i mindre och stora grupper. Eleven kommer att prova på olika övningar i  lek och spel för att träna rörelse, passningar, skott och spelsituationer. Eleven kommer även att arbeta med lagspel. I samband med dessa övningar finns även möjlighet för ledaruppdrag och vi kommer även beröra hur dessa idrotter/spel påverkar kroppen och hur idottsutövanden kan påverka hälsan.

Bedömning och kunskapskrav:

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Fågelskolan Idrott och hälsa Matris år 4-6

E
C
A
Ansvarstagande
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar aktivt i alla moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottsmaterial.
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmaterial.
Samarbete/regler
Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorde regler och domslut i spel och lek.
Följer uppgjorde regler och domslut i lek och spel. Bidrar till att gruppen kan leka och spela självständigt
Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka och spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter.

RÖRELSEFÖRMÅGA I LEKAR, BOLLSPEl och DANS

E
C
A
Lekar, boll- och nätspel
Deltar ofta i lek och spel och du klara av att göra enkla rörelse med boll som mottagning, passning och skott.
Har en god grundteknik och anpassar sina rörelseförmåga efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika spelens idéer och uppbyggnad.
Dans
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser, att varierar och anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Utvärdering
Du har kunskap att utföra sammansatta rörelser, varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten
Utvärderar sin träning eller lektion och drar egna slutsatser. Kan föra utvecklade resonemang om hur träning/aktivitet kan påverka den egna hälsan.
Utvärderar sin träning/aktivitet eller lektion och kan i sina göra förändringar i sin planering. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med t ex kost kan påverka den egna hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: