Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frilufsliv år 4 - 6

Skapad 2016-10-01 21:18 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
simning/orientering
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Tillsammans med dina klasskompisar kommer du att genomföra simning, prova olika simsätt, lek vid vatten och hantering av nödsituation vid vatten. Du informeras om allemansrätt. Du får info om utrustning inför friluftsdagar. Du får praktisk och teoretisk info inför orientering. Du orienterar i närområde. Du kommer att avsluta perioden med orientering i okänd mark.

Innehåll

Mål

Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor

Arbetets innehåll

Vi kommer du att genomföra simning, prova olika simsätt, lek vid vatten och hantering av  nödsituation vid vatten. Du informeras om allemansrätt. Du får info om utrustning inför friluftsdagar. Du får praktisk och teoretisk info inför orientering.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetetsområdet kommer att pågår under v 38-41 och avslutas med dels en redovisning

Visa din kunskap - Bedömning

Vi kommer att tillsammans diskutera vad vi har gjort. Korta reflektioner efter  och under lektionen.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar om egna uppleverser om hur aktiviteterna kan påverka hälsan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Friluftsliv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning
. . .
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan simma längre sträckor med relativ god teknik.
Eleven kan simma de olika simsätten med väl god teknik.
Nödsituationer vid vatten
.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med relativ god säkerhet.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med god säkerhet.
Eleven hantera nödsituationer vid vatten med väl god säkerhet.
Orientering
. .
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
Eleven kan med väl god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder kartor och andra hjälpmedel.
Anpassa aktiviteter ute
. .
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med väl god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: