Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna år4 ht16

Skapad 2016-10-01 21:38 i Almtunaskolan Uppsala
Ett tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdetMålet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig:

 • tidsperioden under forntiden
 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städerna (Birka) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
 • att visa på spår efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.

Undervisning och arbetssätt

Eleverna kommer att få arbeta  teoretiskt genom diskussioner, läsa och svara på frågor, se filmer, ord och begrepp och söka information i olika källor som praktiskt med att bygga ett skepp och en by. De ges möjlighet att välja hur de redovisa sina kunskaper genom att göra en bok om vikingatiden, spela in en film eller på annat sätt ensam eller i grupp.


Avslutningsvis gör eleverna en utvärdering av sitt arbete och vilka kunskaper de lärt sig under temats gång.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven i matrisen nedan
Genom att du deltar aktivt i alla aktiviter som ingår i temat kan du visa att du har kunskaper om detta ämne. Att vi varierar arbetsätten ges du möjlihget att på olika nivåer visa din förmågor undet temat gång såväl i ensklida sammanhang eller i grupp.
Jag kommer att titta på hur du deltar i de olika momeneten för temat. Samt att du är aktivt i  frågor som du kan. 
Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingarna år4 vt13

Nivå 1
Utvecklingsmöjlighet
Nivå 2 Kunskapskrav för årskursen
Nivå 3
Historiska tidsperioder
Forntiden
 • Hi  E 6
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden med stöd av någon.
För att nå nästa nivå behöver du känna till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom. Det kan du göra genom att du gör en tidslinje för hand eller med datorns hjälp.
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden och känner till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom.
Resor
Känna till vikingarnas resor.
 • Hi  E 6
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
För att nå nästa nivå behöver du känna till några platser vikingarna reste till och redogöra för dem. Det kan du göra genom att titta på unga fakta samt på espresso på datorn samt se i olika faktaböcker. Dessutom kan du rita en karta på vart vikingarna for och redovisa.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Städer
Känna till städerna betydelse
 • Hi  E 6
Du känner till någon viktig stad under vikingatiden
För att nå nästa nivå behöver du lära dig flera städer som var viktiga under tidsperioden. Samtidigt lära du dig varför städerna bildades. Det kan du göra genom att du läser på Unga fakta om de första städerna och se på film. Du kan dessutom göra en egen karta och sätta ut dem där.
Du känner till flera viktiga städer och varför städerna bildades.
Du känner till flera viktiga städer och har kunskaper om varför städer bildades och ger en bra beskrivning av vad som räknades som stad på vikingatiden muntligt eller skriftligt.
Leva och samhälle
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Hi  E 6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
För att nå nästa nivå behöver du kunna återberätta hur livet kunde se ut om man var kvinna, man eller barn och hur livet kunde vara beroende på vilken klass man tillhörde. Det kan du göra genom att använd dig av espresso samt se filmer. Du kan göra ett bildspel eller film för att muntligt eller skriftligt göra en redovisning.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har grundläggande kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Religion
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
 • Re  E 6
Du kan benämna någon av de mest kända asagudarna vi namn.
För att nå nästa nivå behöver du lära dig mera om de mest omtalade gudarna inom asatro. Vad de heter och vad som kännetecknar dem. Det kan du göra genom att se filmer, läsa olika faktatexter eller kanske arbeta med ett bildspel på datorn om dessa asagudar.
Du kan kortfattat redogöra fakta för asatron, samt känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna.
Du kan redogöra fakta för asatron, samt känna till de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Spår från förr
Känna till vilka spår som finns kvar från vikingatiden.
 • Hi  E 6
Du kan ge exempel på någon vikingatida lämning.
För att nå nästa nivå behöver du kunna berätta något om hur vikingarna levde som hjälper oss att få en bild över hur de levde eller vad de gjorde under den tiden. Det kan du göra genom att läsa i böcker, se filmer och redovisa det på ett enkelt sätt med datorn, skriva eller återberätta det du lärt dig.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden samt berätta hur vi kan veta de sakerna.
Du kan ge exempel på spår som finns kvar än idag efter vikingarna - i tex namn eller i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: