Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-10-02 11:44 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Vad vore vi utan vatten? Alla levande varelser behöver vatten. Vatten är ett av de vanligaste och dessutom det viktigaste ämnet vi har här på jorden. Alla levande varelser behöver vatten. Visste du t.ex. att vattnet som rinner ur våra kranar kan ha druckits av dinosaurier en gång i tiden? Barnen på stenåldern kanske badade i det? Vi kommer under ett antal veckor att läsa, göra undersökningar och arbeta kring temat vatten.

Innehåll

 

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet naturvetenskap ska syfta till att eleven:

 • utvecklar kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för naturvetenskapliga sammanhang I vår omvärld
 • ges förutsättningar att söka svar på frågor genom undersökningar och olika typer av källor
 • utvecklar förtrogenhet med olika naturvetenskapliga begrepp
 • utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll

Centralt innehåll

Eleven ska:

 • veta var det finns vatten
 • veta hur stor del av jorden som består av vatten och hur mycket av den delen som är sötvatten respektive saltvatten
 • känna till några av vattnets egenskaper
 • kunna vattnets aggregationstillstånd d.v.s. fast form, flytande form och gasform
 • veta vid vilka temperaturer de olika aggregationstillstånden inträffar
 • känna till vattnets kretslopp
 • kunna vattnets kemiska formel och att vatten består av väte och syre
 • veta vad ytspänning, avdunstning, kondensation, frysning, smältning och kokning innebär
 • känna till något om varför föremål flyter eller sjunker
 • känna till något om vattnets betydelse och användningsområden för människor och djur
 • känna till lite om djur som lever i vatten

Undervisning-metod och innehåll

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • läsning av enkla faktatexter med tillhörande frågor
 • experiment med hypoteser och slutsatser d.v.s. tillämpning av ett naturvetenskapligt arbetssätt
 • fältstudier
 • sorteringsövningar
 • dokumentation och redovisning på olika sätt

 

Bedömning

Vi bedömer hur eleven:

 • har utvecklat kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för temat
 • klarar av att svara på frågor genom undersökningar och med hjälp av olika typer av källor
 • använder sig av olika begrepp som hör till temat
 • samtalar om, tolkar och framställer texter och bilder i sina arbetsuppgifter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: