Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algoritm åk 3

Skapad 2016-10-02 11:58 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med skriftlig uträkning . Du kommer att få lära dig skriftlig metod för addition och subtraktion med och utan växling. Du kommer också att få arbeta med sambandet mellan multiplikation och division.
Grundskola 3 Matematik
Vi ska lära oss hur man kan räkna additions (+) och subtraktions (-) uppgifter med hjälp av en uppställning - en algoritm. Vi kommer att tampas med att lösa matematiska problem och textuppgifter samt titta närmare på positionssystemet - hundratal, tiotal, ental.

Innehåll

Mål

 • kunna göra skriftlig uträkning, additionsalgoritm med och utan växling
 • kunna göra skriftlig uträkning, subtraktionsalgoritm med och utan växling
 • tolka textuppgift, välja räknesätt och visa hur du räknar ut uppgiften
 • prova olika stategier för problemlösning
 • förstå positionssystemet, tresiffriga tal

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar om skriftlig uträkning -algoritm. Vi arbetar tillsammans, enskilt och i par
 • vi kommer att se på olika typer av lösningar
 • arbeta i matteboken
 • konkritisera positionssystemet, ental, tiotal genom att använda konkret material, bygga tal med positionsklossar och stavar
 • lösa textuppgifter
 • arbeta i qnoddarnas värld
 • se youtube-klipp om algoritmräkning

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom...

 • att välja rätt räknesätt vid problemlösning 
 • att du visar att du klarar av att använda dig av additions- och subtraktionsalgoritm på lektionerna.   
 • vi gör ett litet test av dina kunskaper om algoritmuppställning, addition och subtraktion och gör en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Skriftlig uträkning med algoritm - addition och subtraktion

Positionssystemet
Jag förstår ental, tiotal och hundratal
Jag kan entalets, tiotalets och hundratalets placering i en algoritm
additionsalgoritm
Jag kan göra additionsalgoritm utan växling
Jag kan göra additionsalgoritm med växling
subtraktionsalgoritm
Jag kan göra subtraktionssalgoritm utan växling
Jag kan göra subtraktionssalgoritm med växling
Praktisk användning av addition och subtraktion
Jag kan tolka textuppgift och välja rätt räknesätt
Jag kan visa hur jag tänker när jag löser uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: