Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 3 - Närmiljö

Skapad 2016-10-02 13:42 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Under perioden v.38-41 gör vi enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper och ger exempel på olika näringskedjor. Vi lär oss också om Allemansrätten.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla sammanhang i naturen utifrån upplevelser och utforskande v närmiljön 

 

Det här ska du lära dig.

Du ska ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära dig.

Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider. Du ger exempel på hur några djur och växter lever och dör.

Du vet vad några djur och växter heter och sorterar dem efter olika kännetecken. Du beskriver enkla näringskedjor.

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi gör egna undersökningar, ser film, läser och diskuterar.

 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Efter avslutad period gör vi en utvärdering.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: