Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2016-10-02 13:54 i Hällingsjö skola Härryda
Elektricitet
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Elektricitet, vad är det och hur fungerar det?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om elektricitet?

Vi lär om elektricitet för att förstå olika fenomen i naturen och samhället.

Vad ska vi lära oss?

 • olika slags elektricitet
 • vad elektricitet är och hur det uppkommer
 • elektriska kretsar med batterier, hur de kan kopplas och hur de kan användas i elektrisk utrustning
 • hur vi får elektrisk ström i husen 
 • några ämnen som leder ström
 • elsäkerhet
 • begrepp och ämnesord som används inom området
 • historiska och nutida upptäckter inom elektricitet

Hur ska vi lära oss?

 • planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar
 • dokumentera undersökningar
 • delta i genomgångar av läraren
 • läsa faktatexter
 • se filmer

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
 • formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
 • använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
 • dokumentera undersökningar i text och bild
 • kunskaper om fysikaliska fenomen och kunna visa det med fysikens begrepp
 • resonera om elektriska kretsar och då relatera till några fysikaliska samband
 • beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen som ingår och samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
 • genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller
 • formulera och välja handlingsalternativ under arbetsprocessen som leder framåt 
 • dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: