Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division ht 2016

Skapad 2016-10-02 14:34 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik
Multiplikation och division V 41-49 Under veckorna kommer eleverna ha genomgångar, pratmatte, lösa elevnära problem, spela olika mattespel, få använda konkret material, arbeta i matteboken mm.

Lgr 11 sidan 62. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågor
 • Lösa problem
 • Göra beräkningar
 • Följa matematiska resonenmang
 • Använda matematikens uttrycksformer
 • Kunskaper
 • utföra multiplikationer och division med stora tal (100-tal och 1000-tal)
 • skriftlig räknemetod och huvudräkning, multiplikation och division
 • känsla för talens storlek och kunna bedöma rimligheten
 • överslagsräkning med multiplikation 

Bedömning - vad och hur

 • Vad (ihop med eleverna)
 • Lösa problem och resonera kring svarets rimlighet
 • Gör beräkningar, skriftlig uppställning och huvudräkning
 • Samtala kring matematiska uttrycksformer
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Hur (ihop med eleverna)
 • Matematikdiagnoser: du visar hur du löser uppgifterna inom området, val av metod för rutinuppgifter
 • kamrat- och självbedömning
 • Pedagogerna bedömer hur du löser problemuppgifter och använder matematiska uttrycksformer
 • Pedagogerna bedömer hur du resonerar i diskussioner  vid pratmatte och muntliga genomgångar

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning (ihop med eleverna)
 • Huvudräkning multiplikation och division med stora tal (100-tal, 1000-tal)
 • skrigtlig räknemetod, multiplikation och division
 • Multiplikation med decimaltal.
 • Är svaret rimligt
 • Problemlösning
 • Matematiska frågeställninga utifrån vardagliga situationer
 • överslagsräkning
 • Arbetsformar (ihop med eleverna)
 • Matteboken och stenciler
 • Arbeta med problemlösning i grupp - elevnära uppgifter
 • Laborativ matematik - ute och inne
 • Praktisk matematik
 • kollaborativt lärande (samlärande i grupp)
 • kamrat- och självbedömning
 • Använda  Ipad
 • Använda olika spel, tärningar kortlekar mm
 • Pratmatte -uträkningar, rimliga svar
 • Använda miniräknare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: