👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o hälsa 2017/2018 Kropp och Genus-Boll/lagsporter

Skapad 2016-10-02 14:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Rörelse med boll i olika Lagsporter: Det som bedöms inom varje moment med rörelse och fysisk aktivitet är kvalitén i rörelserna och graden av kvalité.

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att elverna utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Grundläggande är att idrottsundervisningen ska utformas så att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. Dessutom är målet med undervisningen att eleven ska bli intresserad och nyfiken av motion och träning.

 Eleven ska utvecklas både fysiskt (styrka, snabbhet, rörlighet, koordination, kondition etc.), psykiskt (inställning, uppförande, medvetande etc.), socialt (samarbete i olika grupper, visa förståelse för olikheter, följa regler mm.)

 Eleven ska bli medveten om vad som är bra för sin hälsa. T.ex. genom kunskap om kost, sömn, vila, olika fysiska aktiviteter etc.).

 Eleven ska utveckla sin rörelseförmåga (t.ex. smidighet, teknik osv. inom olika aktiviteter).

 Eleven ska själv kunna ansvara för planering och genomförande av motion och träning.

 Eleven ska få utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

Mål, som man enligt kursplanen, ska ha uppnått i slutet av åk. 9.

Arbetssätt

    • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid)

    • Teori (Genomgångar, spelregler, taktik, etc.)

    • Skriftliga uppgifter (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.)

    • Eleven kan ansvara för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas)

 

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Kropp och Genus

CENTRAL INNEHÅLL
E
C
A
Förmågor
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Förebygga risker vid fysiska aktivitet.
- Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik. - Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. Förebyggande av skador genom t.ex. allsidig träning.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "till viss del" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och anpassar sina rörelser "relativt väl" till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel, och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassa sina rörelse väl till aktiviteten och sammanhanget .
BEDÖMS
Fortlöpande under lektionstid.
DET BETYDER ATT
Du är aktiv och deltar samt medverkar lite grann till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i begränsat samspel med andra personer. Du visar hänsyn och respekt för klasskamrater.
Du är aktiv och delaktig och med spelförståelse kan du välja strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett samspel med andra personer .
Du är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklande och uppmuntrande samspel med andra .