Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 ht-16

Skapad 2016-10-02 15:35 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde i svenska
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska är ett språk som kan vara klurigt. Ord kan betyda olika saker, de kan låta likadant men stavas på olika sätt. Språk är spännande och ett sätt att kommunicera - via skrift och tal. Följ med på en resa där vi utforskar det svenska språket!

Innehåll

Mål

Vi ska utveckla förmågan att:
* Formulera sig skriftligt och muntligt med ord och begrepp som hör till olika arbetsområden
* Läsa och förstå texter inom olika genre
* Följa skriftspråkets regler
* Beskriva händelser, miljöer och figurer i egna texter

Arbetets innehåll

Vi utgår från bilder, texter och filmer i vårt arbete.
Vi diskuterar och fantiserar enskilt, i smågrupper och i helklass.
Vi arbetar med att utöka ordförrådet och funderar kring hur ett språk blir till.
Vi repeterar stavningsregler, tex. e-ä och grammatiska moment.

Arbetssätt och redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper kontinuerligt muntligt och skriftligt, enskilt och i grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska åk 6 Ht-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Kunna läsa med flyt
Du kan läsa för åldern anpassade texter utan att staka dig alltför mycket. När du stöter på nya eller svåra ord försöker du rätta dig själv.
Du kan läsa för åldern anpassade texter utan att staka dig. När du stöter på nya eller svåra ord rättar du dig själv.
Du kan läsa för åldern anpassade texter med inlevelse och utan att staka dig eller stanna upp vid nya eller svåra ord.
Läsförståelse
Sammanfatta och tolka
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en grundläggande läsförståelse.
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en god läsförståelse.
I de sammanfattningar och kommentarer du gjort till de texter vi arbetat med visar du en mycket god läsförståelse.
Skriva
Innehåll, struktur och variation
I egna texter har du ett begripligt innehåll med i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
I egna texter har du ett relativt tydligt innehåll med en relativt väl fungerande struktur och förhållandevis god språklig variation.
I egna texter har du ett tydligt innehåll med en väl fungerande struktur och god språklig variation.
Skriva
Stavning och skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva
Beskrivningar
Det finns enkla gestaltande beskrivningar i din text.
Det finns utvecklade gestaltande beskrivningar i din text.
Det finns väl utvecklade gestaltande beskrivningar i din text.
Ordkunskap
Använda och förklara
Du har i viss mån använt och förklarat nya ord och begrepp inom arbetsområdet.
Du har med relativt god säkerhet använt och förklarat nya ord och begrepp inom arbetsområdet.
Du har med god säkerhet använt och förklarat nya ord och begrepp inom arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: